Zásady používání souborů cookies

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů Webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání vašeho počítače a neobsahují viry.

Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookies (sessions cookies), které jsou uloženy v počítači uživatele jen do ukončení relace prohlížeče, a trvalé (persistent) soubory cookie, které zůstávají uloženy v počítači uživatele déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé soubory cookie pomáhají počítač uživatele identifikovat, jestliže opětovně navštíví jakoukoli internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat uživatele osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že umožňují přizpůsobit stránky webů zájmům uživatele a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemohou ovšem jakkoliv identifikovat uživatele osobně a příslušná data ukládá správce zcela anonymizovaně a nespojuje je s jakýmikoli jinými daty.

Používáme cookies pro tři účely. První je pro to, aby si vás systém pamatoval při přechodu ze stránky na stránku. Tato session cookie je platná pouze v rámci běžného prohlížení stránky a po ukončení používání stránek/prohlížeče se automaticky maže. Další typ cookie si pamatuje vaše nastavení uživatelského jména, případně jazyka, abyste nemuseli údaje zadávat při každé Vaší návštěvě znovu. Tato cookie zůstává uložena ve vašem počítači i po ukončení prohlížeče. A za třetí, informace z cookies se používají k poskytování služeb, behaviorálnímu cílení a analýze návštěvnosti. Behaviorální cílení je forma zobrazování internetové reklamy založená na způsobu použití internetových prohlížečů a umožňuje inzerentům doručovat reklamní sdělení

uživatelům na základě jejich zájmů. Jedná se o bezpečnou a transparentní formu reklamy navrženou v zájmu uživatelů.

Cookies pro ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení a dále cookies pro cílení a měření reklamy (marketingové cookies) jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas k marketingovým cookies udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. Podrobnější informace o této možnosti naleznete v textu níže. Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Bez vašeho souhlasu nezpracováváme údaje, které by vás mohly identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu.

Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení. Oprávněným zájmem zde rozumíme anonymní statistiky používání Webových stránek, abychom vám jako uživatelům mohli nabídnout lepší uživatelský zážitek, a vyhodnocování úspěšnosti reklamních kampaní s cílem lépe alokovat reklamní zdroje a neobtěžovat uživatele nerelevantní reklamou.

V této souvislosti vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení, právo na informace o údajích vedených s vaší osobou a právo požádat o výmaz zpracovávaných údajů.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buď nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 obecného nařízení zasláním na kontaktní adresu osobniudaje@perinvest.group. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování Webových stránek.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Některé cookies dále vytvářejí samy inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím zastoupených webů tak mohou být v počítači uživatelů cookies využívány i jinými subjekty a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na stránkách webů vloženy.

My využíváme na některých stránkách reklamní systémy vícero stran, Google (AdSense, AdExchange), Facebook, SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik), R2B2 s.r.o., Programmatic s.r.o., Adform s.r.o., Teads, Smart Adserver a systém sdružení Czech Publisher Exchange z.s.p.o. (RubiconProject a další) Criteo GmbH, ETARGET SE. Tyto systémy obvykle využívají techniky remarketingu (viz níže).

Reklamní systémy mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Odpovědnost za výběr provozovatelů reklamních systémů na webových stránkách správce mají správci.

Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs&gl=cz

Bližší informace o pravidlech systému Seznam získáte https://www.sklik.cz/

Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Bližší informace o systému R2B2 získáte https://r2b2.cz/prohlaseni-o-pouzivani-cookies/

Bližší informace o systému Adform získáte https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

Bližší informace o systému Teads získáte https://www.teads.com/privacy-policy/

Bližší informace o systému Smart adserver získáte https://smartadserver.com/

Bližší informace o systému Criteo získáte https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/

Bližší informace o systému Etarget najdete https://www.etarget.sk/cookies.php

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Uživatelé, kteří si ukládání souborů cookie nepřejí mohou pomocí nastavení webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies. Z používání cookies těmito subjekty se uživatelé mohou odhlásit na výše uvedených stránkách nebo můžete využít nástroj třetích stran např. http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby. Na tomto odkazu jsou uživatele schopni jednotlivé soubory cookies spravovat (zapínat/vypínat) dle potřeby a uvážení.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalším zpracovatelem, poskytovatelem služby Google Analytics, kterým je v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku společnost Google Ireland Limited, společnost založená a provozovaná dle právních předpisů Irska (Registrační číslo: 368047 / DIČ: IE6388047V), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Smluvní podmínky Google: https://www.gstatic.com/policies/terms/pdf/20220105/it7r24p9/google_terms_of_service_cs_eu.pdf

Smluvní podmínky služby Google Analytics: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/

Souhrnné informace o zpracování osobních údajů ve službě Google Analytics: Ochrana dat - Nápověda Analytics (google.com)